Nachádzate sa na archívnej stránke.
Aktuálnu webovú stránku nájdete na adrese http://hpur.vlada.gov.sk

Kontakt

Adresa ÚV SR: (Oficiálna poštová adresa)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Telefón: 02/5729 5111
Fax: 02/5249 7595
E-mail:info@vlada.gov.sk, urad@vlada.gov.sk
    
Adresa sídla koordinátora:
Odbor prierezových priorít
Sekcia Centrálny koordinačný orgán
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
Bratislava
 
Telefón: +421 2 20925 914
E-mail: ladislav.simko@vlada.gov.sk 
– riaditeľ odboru prierezových priorít a hlavný koordinátor HP IS a HP TUR
  
Koordinátori HP IS a HP TUR v pridelených operačných programoch:

Operačný program Informatizácia spoločnosti
beatrix.kormancikova@vlada.gov.sk

Operačný program Bratislavský kraj
Regionálny operačný program
milada.misicova@vlada.gov.sk

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
silvia.manikova@vlada.gov.sk

Operačný program Doprava
Operačný program Životné prostredie
frantisek.kolocany@vlada.gov.sk

Operačný program Vzdelávanie
maria.jozsova@vlada.gov.sk

Operačný program Zdravotníctvo
tomas.sveda@vlada.gov.sk

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
juraj.pistovic@vlada.gov.sk    

Operačný program Výskum a vývoj

zuzana.nadska@vlada.gov.sk